Υπηρεσίες Για ιδιώτες

τμήμα Εξυπηρέτησης Αγροτών

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Λογιστική και φοροτεχνική εξυπηρέτηση

Υπηρεσία, που σκοπό έχει την πλήρη ενημέρωση των υπόχρεων αγροτών υποβολής φορολογικής δήλωσης στη βάση των νέων δεδομένων, όπως αυτά καθορίστηκαν απʼ τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Τήρηση Βιβλίων Εσοδών – Εξόδων στους Αγρότες του Κανονικού Καθεστώτος.
 • Τήρηση πλήρους αρχείου Εσοδών – Εξόδων στους Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος.
 • Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Αγροτών Κανονικού και Ειδικού Καθεστώτος.
 • Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων.
 • Σύνταξη και αποστολή Συμφωνητικών Μίσθωσης Αγροτεμαχίων και Ακίνητων.
 • Σύνταξη Περιουσιακών Καταστάσεων (Ε9).
 • Αποστολή ΦΠΑ .
 • Έκδοση Φορολογικών Ενημεροτήτων.
 • Έκδοση Τιμολογίων για λογαριασμό των Αγροτών.
 • Πραγματοποίηση μεταβιβάσεων Αγροτικών Αυτοκίνητων.
 • Πραγματοποίηση έκδοσης αδειών Αγροτικών Μηχανήματων (Τρακτέρ).
 • Αποστολή αιτήσεων για επιδόματα τέκνων.
 • Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΟΓΑ και ΙΚΑ.
 • Έκδοση Απαλλακτικών από το ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ για τους Αγρότες που έχουν στην κατοχή τους Αγροτικό Φωτοβολταικο Σταθμό.
 • Δημιουργία ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών ΙΚΑ – ΟΓΑ – ΔΟΥ .
 • Έκδοση τιμολογίων ΛΑΓΗΕ για τους Αγρότες που έχουν στην κατοχή τους Αγροτικό Φωτοβολταικο Σταθμό.
 • Αποστολή τιμολογίων προς το ΛΑΓΗΕ καθώς και Φορολογικών και Ασφαλιστικών Ενημεροτήτων για τους Αγρότες που έχουν στην κατοχή τους Αγροτικό Φωτοβολταϊκό Σταθμό ώστε να μην χάνουν προγραμματισμένες πληρωμές λόγω ελλιπών στοιχείων.
 • Παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης Ασφαλιστικών και Φορολογικών Ενημεροτήτων για τους Αγρότες που έχουν στην κατοχή τους Αγροτικό Φωτοβολταϊκό Σταθμό για την έγκυρη έκδοση και αποστολή τους.
 • Σύνταξη αιτήσεων σε προγράμματα του ΗΔΙΚΑ (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο – Κοινωνικό Μέρισμα – Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κτλ).
 • Δήλωση μεταβολών ατομικών στοιχείων στην ΔΟΥ .
 • Δήλωση Θανάτων στην ΔΟΥ .
 • Πραγματοποίηση όλων των υπηρεσιών που χρειάζονται διεκπεραίωση σε ΔΟΥ – ΙΚΑ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ –ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ.
 • Πλήρες ενημέρωσης των Αγροτών για όλες τις αλλαγές που πραγματοποιούνται βάση νομοθεσίας στον κλάδο τους.
 • Έκδοση ενημερωτικών σημειωμάτων ΕΦΚΑ.
Share This