Υπηρεσίες Για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Υπηρεσίες συμβούλου από την etax power

Παρέχουμε σε κάθε μας πελάτη, όχι απλώς τις πιο συμφέρουσες και σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες αλλά κυρίως τη σιγουριά και την ασφάλεια πως έχει εμπιστευτεί ανθρώπους που θα είναι πραγματικά δίπλα του διαρκώς.

Είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές τις αδυναμίες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας Επιχείρησης, προτείνοντας λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στα δικά σας μοναδικά χαρακτηριστικά. Θα εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σας μεταφέροντας προηγμένη τεχνογνωσία μέσα στην επιχείρηση σας, θα σας προτείνουμε βέλτιστες πρακτικές μείωση του κόστους λειτουργίας, σχεδιασμού και εναπρογραμματισμού διαδικασιών.

Η Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η βελτίωση των ενδοεπιχειρησιακών σχέσεων, η λήψη οικονομικών αποφάσεων, η οικονομική αναδιάρθρωση και εξυγίανση, ο οικονομικός προγραμματισμός, η επίλυση ενδοεπιχειρησιακών συγκρούσεων, η διαχείριση κρίσεων και δυσκολιών σε οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά και θεμάτων όπως η προσωπική ανάπτυξη, η ανάπτυξη αυτό-συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας, η διαχείριση κρίσεων κλπ.

Με λίγα λόγια σε βοηθά επιχειρηματικά να:

 • Nα οργανώσεις καλύτερα τα οικονομικά σου ζητήματα και να δεις τις πηγές αλλά τις π(λ)ηγές της οικονομικής ευημερίας
 • Να κερδίζεις χρήματα με πιο ευφυή τρόπο
 • Να  οργανώσεις την επιχείρηση σου με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ορθή χρήση των πόρων της
 • Να αξιοποιήσεις και να συνδέεσαι καλύτερα τους ανθρώπους της επιχείρησης σου
 • Να συνδεθείς καλύτερα με το αγοραστικό κοινό
 • Να ερευνήσεις και να κατανοήσεις τι φταίει και δεν αποδίδει αυτό που κάνεις
 • Να βελτιώνεις τις επιχειρηματικές σχέσεις ( σχέση με υπαλλήλους, συνεργάτες, πελάτες κτλ).
 • Να διαμορφώσεις ένα εξατομικευμένο πλάνο ανάπτυξης της επιχείρησης σου ( αξιοποιώντας ένα μείγμα μάρκετινγκ κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου)
 • Να διαμορφώσεις μια ξεχωριστική και αξιομνημόνευτη επιχειρηματική ταυτότητα
και επίσης
 • Να κατανοήσεις και να αποσαφηνίσεις τι χρειάζεται από γνώσεις, πηγές, εκπαίδευση για να πετύχεις αυτούς τους στόχους.
 • Να πετύχεις αυτούς τους στόχους με μέθοδο και προγραμματισμό
 • Να παίρνεις πιο αποδοτικές αποφάσεις
Share This