Υπηρεσίες Για επιχειρήσεις

Συγκεντρωτικές καταστάσεις

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις

αναλαμβανουμε την ετήσια η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών

Οι καταστάσεις υποβάλλονται πλέον μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος, στο οποίο αφορούν.

Τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους.

Share This