Υπηρεσίες Για επιχειρήσεις

Επιδοτήσεις για επιχειρήσεις

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Ενδιαφέρεστε για επιδότηση;

Διαθέτετε ήδη επιχείρηση ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα;

Η επιδότηση αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης για τις υπό σύσταση – νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης, μπορεί ένας επιχειρηματίας να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ιδέα με ποσοστά έως και 100%

Τα Προγράμματα αφορούν σε:

  • Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
  • Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
  • Επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης
  • Ατομικές επιχειρήσεις, ελέυθερους επαγγελματίες και εμπορικές επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα
Share This