Υπηρεσίες Για επιχειρήσεις

Ενάρξεις, Μετατροπές, Μεταβίβασεις, Κλείσιμο Βιβλίων

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Έναρξη, Μετατροπή, Μεταβίβαση, Κλείσιμο επιχείρησης
(α.ε, ο.ε, ε.ε, α.ε, ε.π.ε, ι.κ.ε, αστική μη κερδοσκοπική, κλπ.)

  • Έναρξη επιχείρησης
  • μετατροπή επιχείρησης
  • μεταβίβαση επιχείρησης
  • κλείσιμο επιχείρησης

Η δραστηριοποίηση σε οποιοδήποτε τομέα της ελληνικής αγοράς την δύσκολη εποχή που διανύουμε είναι μια απόφαση που απαιτεί τόλμη, επιμονή και υπομονή. Επιπλέον όλων, η γραφειοκρατική διαδικασία που είναι αναγκαία για την έναρξη επαγγέλματος φαντάζει σε πολλούς νέους επιχειρηματίες μια δύσκολη υπόθεση. Προετοιμάζουμε σε συνεργασία με τους πελάτες μας όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν αποτελεσματικά, σε ένα φορολογικό περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας.

Μία από τις αρχικές αποφάσεις που χρειάζεται να λάβει ο επίδοξος επιχειρηματίας αφορά στην επιλογή του κατάλληλου εταιρικού σχήματος, δηλαδή της νομικής μορφής της επιχείρησής του. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να αποφασίσει αν πρόκειται να στηριχθεί αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις (ατομική επιχείρηση/ελεύθερος επαγγελματίας) ή αν θα συνεργαστεί με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ώστε να ιδρύσει εταιρεία. Κάθε νομική μορφή επιχείρησης έχει ειδικά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ενώ εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες και στόχους.

Εφόσον λοιπόν καταλήξετε στην μορφή της εταιρίας (ή ατομική επιχείρηση/ελεύθερος επαγγελματίας) που είναι κατάλληλη και συμφέρουσα σύμφωνα με τις ανάγκες σας, προκειμένου να σας διευκολύνουμε, αναλαμβάνουμε εμείς τη διαδικασία που απαιτείται εκ μέρους σας για να μην αποσπαστείται από το σχεδιασμό και την οργάνωση σας. Ακολούθως αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου περιπτώσεις μετατροπής, μεταβίβασης αλλά και το κλείσιμο της επιχείρησης σας 

Share This