Υπηρεσίες Για επιχειρήσεις

Ασφαλιστικό

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Κατηγορίες εισφορών

Ανοιξε η πλατφόρμα για την επιλογή της κατηγορίας των ασφαλιστικών εισφορών από περίπου 1,4 εκατομμύρια ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.

Στην πλατφόρμα ο κάθε επαγγελματίας θα μπορεί να επιλέγει σε σε ποια από τις 6 συνολικά ασφαλιστικές κατηγορίες επιθυμεί να ανήκει, τουλάχιστον για το επόμενο 12μηνο.

Σημειώνεται πως, όσο υψηλότερη κατηγορία εισφορών επιλέξει ένας επαγγελματίας, τόσο υψηλότερη σύνταξη θα λάβει μελλοντικά.

Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως και η καταβολή της 1ης «δόσης» των εισφορών του 2020, δηλαδή εκείνων του Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να γίνει έως τις 12 Μαρτίου.

Το πολύ μικρό αυτό χρονικό περιθώριο (κοντά στις 20 μέρες) για τη δήλωση των εισφορών που θα πληρώνουν για το επόμενο 12μηνο οι επαγγελματίες θα ισχύσει, κατ’ εξαίρεση, μόνο για φέτος, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει δίμηνη προθεσμία για την επιλογή κατηγορίας εισφορών.

Όποιος επαγγελματίας δεν επιλέξει μόνος του κατηγορία εισφορών εντός του ορίου, θα «χρεωθεί» από τα ίδια τα Ταμεία αυτόματα με την πρώτη κατηγορία, η οποία προβλέπει συνολικές εισφορές ύψους 210 ευρώ ανά μήνα υπέρ της κύριας σύνταξης και της υγείας.

Τις ίδιες εισφορές θα πληρώνει κάθε μήνα για όλο το επόμενο 12μηνο, δηλαδή μέχρι τις αρχές του 2021. Όπως προβλέπεται, οι εισφορές κάθε μήνα θα πληρώνονται στο τέλος του εκάστοτε επόμενου μήνα (π.χ. του Μαρτίου 2020 θα πρέπει να πληρωθούν έως τέλη Απριλίου, του Απριλίου έως τέλη Μαΐου κ.λπ.).

Από το επόμενο έτος, ο επαγγελματίας θα μπορεί είτε να συνεχίσει να πληρώνει τις ίδιες εισφορές, που θα επιλέξει φέτος, είτε να επιλέξει υψηλότερες, με «ταβάνι» τα 566 ευρώ/μήνα. Η ίδια διαδικασία ανανέωσης της επιλογής του θα ισχύει κάθε χρόνο μέχρι τη συνταξιοδότηση.

Share This