Υπηρεσίες Για ιδιώτες

Υπηρεσίες προσωρινής Μίσθωσης (τύπου Airbnb)

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Airbnb

Μπορεί το Airbnb να ξεκίνησε το 2008 ως μία εναλλακτική διαδικτυακή αγορά ενοικίασης καταλυμάτων για τουρίστες και ταξιδιώτες απευθείας από τους ιδιοκτήτες τους, ωστόσο σήμερα (παρά την κριτική και τα νομικά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει) έχει αναδειχθεί σε ένα δημοφιλή τρόπο διαμονής, κυρίως μεταξύ των νέων ηλικιών.

Η Ελλάδα μπήκε στον κόσμο της ηλεκτρονικής μίσθωσης σχετικά αργά, όμως οι νόμοι και η φορολογία προσαρμόστηκε άμεσα. Το λογιστικό γραφείο μας μπορεί να σας ενημερώσει πλήρως για το φορολογικό κόστος και τις νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται για να ενοικιάζετε άφοβα τον χώρο σας μέσω οποιασδήποτε ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Έχετε Απορίες?

  • Συμφέρει να ανοίξω επιχείρηση για τα εισοδήματά μου από το AirBnb?
  • Τι είναι ο ΑΜΑ και το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής?
  • Πρέπει να δηλώσω το ακίνητό μου υποχρεωτικά στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής?
  • Τι στοιχεία είμαι υποχρεωμένος να κρατάω από τους ενοικιαστές μου?
  • Ποιες είναι οι μηνιαίες μου υποχρεώσεις?
  • Χρειάζομαι εξειδικευμένο λογιστή για Airbnb?
Share This