Υπηρεσίες Για επιχειρήσεις

Αγροτικές Ενισχύσεις

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Αγροτικές επιδοτήσεις

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε ηλεκτρονική μορφή, από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

Με απευθείας χρήση της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, κατόπιν εγγραφής στο on-line σύστημα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ή μέσω Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ειδικά για τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του παραγωγού, αφού πρώτα εκδοθεί ο μοναδικός «κωδικός υποβολής αίτησης».

Για να μπορέσει να υποβάλλει ο υπεύθυνος της πύλης Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 για έναν παραγωγό θα πρέπει υποχρεωτικά να εισαγάγει τον κωδικό υποβολής που έχει λάβει ο παραγωγός μέσω της εφαρμογής TAXISNET στο μενού Υποβολή ΕΑΕ σε Πύλη/ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος εξαψήφιος κωδικός λόγω θανάτου του παραγωγού και πρόκειται να υποβληθεί η αίτηση από τους κληρονόμους του, υπάρχει ειδική διαδικασία.

Share This